Upplysningar:
Allan Wikström, tfn 0523-42325 (kvällar),
Thomas Wikström tfn 0727-199300 (kvällar)